BreedofBuilds maakt bedrijven en instellingen ‘lean en green’. Wij ontwerpen en vernieuwen uw energievoorziening en processen om verspilling van grondstoffen en geld tegen te gaan. Met meer schone productie en efficiënte processen verbetert uw concurrentiekracht en toekomstbestendigheid.

Wij bieden een integrale oplossing op maat: ontwerp van het technische concept, de complete business case, verbinden van mensen en partijen én begeleiden van de realisatie. Onafhankelijk, en gedreven door het belang van efficiency. Het gaat daarbij om bewezen technologie of nieuwe toepassingen daarvan. Denk bij energieoplossingen aan cascaderen van warmte, koude en andere materialen in het proces, restwarmteinstallaties, koudesystemen, bioenergie-installaties en slimme
klimaatsystemen in gebouwen. Denk bij procesoptimalisaties aan slimme
routing.

Onze klanten zijn bedrijven, (semi-)overheden en vastgoedeigenaren die structureel lagere kosten en een duurzaam productieproces nastreven.

– Industrie
– Ziekenhuizen
– Datacentra
– Overheden
– Glastuinbouw
– Woningen, kantoren en ander vastgoed

Daag ons uit! Wij zijn overal voor in.

Samen werken aan een duurzame toekomst.